Chand Chand

چند چند نرم افزاری ایرانی است که توسط آن می توانید از اخبار ورزشی روز ایران و جهان آگاه شوید و نتایج مسابقات پیش رو را پیش بینی کنید. از دیگر ویژگی های این نرم افزار می توان به بخش نتایج زنده مسابقات و هم چنین بخش ویدئو آن اشاره کرد. هم اکنون می توانید این برنامه از سایت ما دانلود کنید.