dropbox

Dropbox نرم افزاری است که به کمک آن میتوانید فایل های خود را در یک فضای ابری مطمئن ذخیره کنید تا در صورت نیاز آن ها را در اختیار داشته باشید. این برنامه یکی از ایمن ترین سیستم های امنیتی استفاده میکند که فایل ها برای کاربران دیگر به اشتراک گذاشته نشود.